Välkommen till Unite Logistics!

vsv-87

Vill du vara säker på att transporten kommer till rätt plats, i rätt tid och till rätt pris?
Unite Logistics är ett dotterbolag till VSV Frakt AB som erbjuder modern logistik för främst flis, spån, bark och sågade trävaror.

Vårt motto är att tillsammans med våra kunder skapa hållbar logistik. För att leva upp till det kör vi även alla andra slags färdiga produkter som går att transportera på sidtippade ekipage och fjärrbilar.

På så sätt kan vi med rationella och effektiva IT-lösningar som stöd få till effektiva transportflöden. Fördelarna för dig som kund är trygga leveranser och effektivare administration. Vi vet av erfarenhet att samordning ger resultat.

Effektiva transporter är bra för både ekonomin och miljön
Miljöfrågar och transporter är naturligtvis tätt sammankopplade. Vår målsättning är att hålla utsläppen på lägsta nivå genom hög lastkörningsgrad. Hastighetsbegränsningar ska hållas och senaste tekniken ska användas för att minimera koldioxidutsläppen. Vi är väl medvetna om bränsleförbrukningens inverkan på miljön och går mer och mer över till HVO som bränsle i våra fordon. För oss är det naturligt att vi tar vårt ansvar och arbetar aktivt för att skapa en hållbar logistik.
Vi tror att du som köper den här typen av transporter vill ha en leverantör med resurser som kan erbjuda en större del i logistikkedjan och som har ett högt tempo i IT-utvecklingen.

Vårt mål är att:

  • Unite Logistics vill utvecklas tillsammans med sina kunder.
  • Unite Logistics vill vara ett självklart val för kunden vid transporter med sidotippande fordon.
  • Unite Logistics vill skapa effektiva logistiklösningar.